Lifasa

International Capacitors, S.A., sa svojim brendom LIFASA, je kompanija konsolidovana na tržištu električne energije zahvaljujući njenom stalnom razvoju. Zapravo, naša politika ulaganja u inovacije i tehnologiju pozicionirala nas je kao jednog od pionira u povećanju kvaliteta električnih kondenzatora.

Trenutno imamo široku paletu niskonaponske i visokonaponske opreme, od opreme za male instalacije do najsloženije opreme sa elektronskim upravljanjem, tiristorima i filterima za harmoničnu zaštitu.

Da bismo ispunili zahteve kvaliteta kompanija, od 1987. godine radimo sa sistemom kvaliteta ISO 9000, koji međunarodne organizacije redovno revidiraju. Danas imamo pet ISO sertifikata - ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, OSHAS 18001: 2007, ISO 50001 i IEC KC 08000000-RoSH, koji garantuju najviše standarde kvaliteta.

Naše učešće u više relevantnih projekata na međunarodnom nivou potvrđuje zadovoljstvo našim dobro obavljenim poslom i garanciju da ćemo i dalje napredovati nudeći vam rešenja za nadoknadu reaktivne energije.

lifasa

www.lifasa.com

© Gramper 2021.